OHSecurity is developed by Orange Hat Studios
X

Right Click

No right click

HUKUK─░ H─░ZMETLER─░M─░Z

VERGİ SUÇLARI

Vergi suçlar─▒, temelde 213 say─▒l─▒ Vergi Usul Kanunu hükümlerine ayk─▒r─▒l─▒k temelinde kovu┼čturulan suçlard─▒r. Bu suçlarda amaç, yasal düzenlemelere uymayan mükelleflerin cezaland─▒r─▒lmas─▒ yoluyla ticari hayat─▒ denetim alt─▒nda tutmak ve devletin vergi kayb─▒n─▒n önüne geçebilmektir.  Zira devletin en temel kazanc─▒ vergi alaca─č─▒ oldu─čundan dolay─▒, bu alan cezai yapt─▒r─▒mlar ile korunmaktad─▒r.

Ba┼čl─▒ca vergi suçlar─▒, usulsüzlük, vergi ziya─▒ ve kaçakç─▒l─▒k cezalar─▒d─▒r.

Usulsüzlük cezalar─▒ ile yasaya ayk─▒r─▒ uygulamalar cezaland─▒r─▒lmaktad─▒r. Ancak usulsüzlük devletin vergi kayb─▒na yol aç─▒yorsa vergi ziya─▒ cezas─▒ uygulanacakt─▒r. Vergi kaçakç─▒l─▒─č─▒n─▒n tespit edildi─či hallerde, bu Kanun temelinde kovu┼čturulmaktad─▒r.

Bu suçlar içerisinde vergi ziya─▒, mali nitelikli suçtur. VUK m. 341 hükmü, vergi ziya─▒ suçunu, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zaman─▒nda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi nedeniyle, verginin zaman─▒nda tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi olarak tan─▒mlam─▒┼čt─▒r.  Burada failin suç te┼čkil eden fiili, ödevlerin zaman─▒nda yerine getirilmemesi veya eksik olarak ifa edilmesidir. Vergi ziya─▒na sebebiyet verilmesi halinde, mükellef veya sorumlu hakk─▒nda ziyaa u─črat─▒lan verginin bir kat─▒ tutar─▒nda vergi ziya─▒ cezas─▒ kesilecektir. Ancak, vergi ziya─▒na VUK m. 359’da belirtilen fiiller sebebiyet vermi┼čse, vergi ziya─▒ cezas─▒n─▒n üç kat olarak uygulanacakt─▒r.

Vergi ziya─▒ suçunun yapt─▒r─▒m─▒ mali ceza olmas─▒na kar┼č─▒n, vergi kaçakç─▒l─▒─č─▒na ve usulsüzlü─če kar┼č─▒ hapis cezas─▒ öngörülmü┼čtür.

Devlet, kay─▒t d─▒┼č─▒ ekonomi ile daima mücadele halindedir. Bu nedenle vergi kaçakç─▒l─▒─č─▒ ciddi ┼čekilde cezaland─▒r─▒lmaktad─▒r.   VUK m. 359 hükmü uyar─▒nca, vergi kanunlar─▒na göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan mükelleflerden, defter ve kay─▒tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu i┼člemlerle ilgisi bulunmayan ki┼čiler ad─▒na hesap açanlar veya defterlere kayd─▒ gereken hesap ve i┼člemleri vergi matrah─▒n─▒n azalmas─▒ sonucunu do─čuracak ┼čekilde tamamen veya k─▒smen ba┼čka defter, belge veya di─čer kay─▒t ortamlar─▒na kaydedenler ile defter, kay─▒t ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyat─▒ itibariyle yan─▒lt─▒c─▒ belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar hakk─▒nda bir y─▒ldan üç y─▒la kadar cezaya hükmolunaca─č─▒ belirtilmi┼čtir.

Kanun bu noktada “gizleme” kavram─▒na yer vermi┼čtir. ┼×öyle ki; varl─▒─č─▒ noter tasdik kay─▒tlar─▒ veya sair suretlerle sabit oldu─ču halde, inceleme s─▒ras─▒nda vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, gizleme olarak kabul edilmektedir.

Di─čer bir kavram ise “yan─▒lt─▒c─▒ belge” olarak belirtilmi┼čtir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçe─če ayk─▒r─▒ ┼čekilde yans─▒t─▒lm─▒┼čsa, bu durumda muhteviyat─▒ itibariyle yan─▒lt─▒c─▒ belge söz konusudur.

Gizleme veya yan─▒lt─▒c─▒ belge durumunda ne ceza verilecektir? Yasa hükmü uyar─▒nca, vergi kanunlar─▒ uyar─▒nca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kay─▒t ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine ba┼čka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin as─▒l veya suretlerini tamamen veya k─▒smen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç y─▒ldan be┼č y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒l─▒r.

Yasa “sahte belge” kavram─▒na da yer vermektedir. Yasa hükmüne göre, gerçek bir muamele veya durum olmad─▒─č─▒ halde bunlar varm─▒┼č gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ancak Maliye Bakanl─▒─č─▒ ile anla┼čmas─▒ bulunan ki┼čilerin basabilece─či belgeleri, Bakanl─▒k ile anla┼čmas─▒ olmad─▒─č─▒ halde basanlar veya bilerek kullananlar iki y─▒ldan be┼č y─▒la kadar hapis cezas─▒ ile cezaland─▒r─▒laca─č─▒na hükmedilmi┼čtir.

Ancak bu durumun bir istisnas─▒ mevcuttur. VUK m. 371 hükmü uyar─▒nca, pi┼čmanl─▒k ┼čartlar─▒na uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakk─▒nda bu madde hükmü uygulanmaz.

Bununla birlikte, kaçakç─▒l─▒k suçlar─▒n─▒ i┼čleyenler hakk─▒nda i┼čbu cezalar─▒n uygulanmas─▒, VUK m. 344 hükmünde belirtilen vergi ziya─▒ cezas─▒n─▒n ayr─▒ca uygulanmas─▒na engel te┼čkil etmeyecektir.

AVUKAT TOLGA ERSOY

Hukuki dan─▒┼čmanl─▒k ve sormak istedi─činiz sorular hakk─▒nda Hukuk B├╝romuz ile ileti┼čime ge├žebilirsiniz.

B─░ZE ULA┼×IN

Telefon
0212 528 10 27
GSM
0532 320 58 67
E-Posta
ofis@tolgaersoy.av.tr
Adres
Hobyar Mah. Ankara Cad. Ho┼ča─čas─▒ ─░┼čhan─▒, Kat:2 No:306 Sirkeci-─░stanbul

B─░ZE YAZIN

X

Right Click

No right click